اخبار

فهرست به روز رسانی های جدید سامسونگ منتشر شد

سامسونگ تعداد بسیار زیادی گوشی و تبلت در بازار عرضه کرده است و به طور مرتب و معین به روز رسانی های نرم افزاری برای این گوشی ها منتشر می کند.

این به روز رسانی ها ممکن است شامل به روز رسانی های بزرگ و حجیم مثل به روز رسانی هایی که یه نسخه جدید از سیستم عامل را به همراه می آورند باشد و یا به روز رسانی های کوچک که کمی پایداری دستگاه را بهبود بخشیده و تعدادی باگ را رفع می کنند.

به روز رسانی های سامسونگ برای گوشی های مختلف هر روزه در مناطق مختلف جهان عرضه می شوند و شما با مشاهده ی فهرست زیر می توانید بفهمیدکه کدام به روز رسانی در ۲۴ ساعت گذشته برای کدام گوشی منتشر شده است.

 

شما می توانید با سر زدن به این سایت و وارد کردن نوع و مدل گوشی خود اقدام به دانلود این به روز رسانی ها بکنید.

 

در زیر می توانید فهرست جدید ترین به روز رسانی های سامسونگ را مشاهده کنید:

Country (Product Code) Model Model Name Version PDA
Algeria(TMC) GT-I9060I GALAXY GRAND Neo Plus ۴٫۴٫۴ I9060IXXU0APG1
Argentina(ARO) SM-J710MN Galaxy J7 ⑥ ۶٫۰٫۱ J710MNUBU1API5
Australia (Telstra)(TEL) SM-R750B Gear S ۲٫۲٫۱٫۴ R750BVJU2BPI1
Austria (A1)(MOB) SM-G903F Galaxy S5 neo ۶٫۰٫۱ G903FXXU1BPD4
Austria (A1)(MOB) SM-G903F Galaxy S5 neo ۶٫۰٫۱ G903FXXU1BPI1
Baltic(SEB) SM-G355HN GALAXY CORE2 ۴٫۴٫۲ G355HNXXU0API2
Baltic(SEB) SM-T805 GALAXY Tab S ۶٫۰٫۱ T805XXU1CPH5
Baltic(SEB) SM-G355HN GALAXY CORE2 ۴٫۴٫۲ G355HNXXU0APF1
Bosnia and Herzegovina(TEB) SM-J320FN ۵٫۱٫۱ J320FNXXU0APH1
Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM)(BHT) SM-G355HN GALAXY CORE2 ۴٫۴٫۲ G355HNXXS0APH1
Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM)(BHT) SM-G355HN GALAXY CORE2 ۴٫۴٫۲ G355HNXXU0APF1
Bulgaria(BGL) SM-T116 GALAXY Tab3 Lite ۴٫۴٫۴ T116XXU0APH5
Bulgaria(BGL) SM-T116 GALAXY Tab3 Lite ۴٫۴٫۴ T116XXU0APE1
Bulgaria (VVT)(VVT) SM-G355HN GALAXY CORE2 ۴٫۴٫۲ G355HNXXS0APH1
Bulgaria (VVT)(VVT) SM-G355HN GALAXY CORE2 ۴٫۴٫۲ G355HNXXU0APF1
Canada (Globalive Wind Mobile)(GLW) SM-N910W8 GALAXY Note4 ۶٫۰٫۱ N910W8VLU1DPE2
Chile (Claro)(CHL) SM-G930F Galaxy S7 ۶٫۰٫۱ G930FXXU1BPH8
Chile (Telefonica)(CHT) SM-G900M GALAXY S5 ۵ G900MUBU1BOK3
Chile (Telefonica)(CHT) SM-G900M GALAXY S5 ۶٫۰٫۱ G900MUBU1CPE3
Colombia (Movistar)(COB) SM-A300M GALAXY A3 ۵٫۰٫۲ A300MUBU1BPB2
Colombia (Movistar)(COB) SM-A300M GALAXY A3 ۵٫۰٫۲ A300MUBS1BPH7
Croatia (TELE2)(TWO) SM-G355HN GALAXY CORE2 ۴٫۴٫۲ G355HNXXU0API2
Croatia (TELE2)(TWO) SM-G355HN GALAXY CORE2 ۴٫۴٫۲ G355HNXXU0APF1
Croatia (VIPNET)(VIP) SM-G903F Galaxy S5 neo ۶٫۰٫۱ G903FXXU1BPI1
Croatia (VIPNET)(VIP) SM-G903F Galaxy S5 neo ۶٫۰٫۱ G903FXXU1BPD4
Czech Republic (O2C)(O2C) SM-G903F Galaxy S5 neo ۶٫۰٫۱ G903FXXU1BPF4
France(XEF) SM-G903F Galaxy S5 neo ۶٫۰٫۱ G903FXXU1BPJ1
France (Orange)(FTM) SM-G901F GALAXY S5 ۵٫۰٫۲ G901FXXU1BOC4
France (Orange)(FTM) SM-G901F GALAXY S5 ۶٫۰٫۱ G901FXXU1CPH5
France (SFR)(SFR) SM-A510F Galaxy A5 ⑥ ۶٫۰٫۱ A510FXXU2BPH3
France (SFR)(SFR) SM-N910F GALAXY Note4 ۶٫۰٫۱ N910FXXU1DPI1
France (SFR)(SFR) SM-N910F GALAXY Note4 ۶٫۰٫۱ N910FXXU1DPE1
Germany(DBT) SM-T800 GALAXY Tab S ۵٫۰٫۲ T800XXU1BOJ1
Germany(DBT) SM-T800 GALAXY Tab S ۶٫۰٫۱ T800XXU1CPHF
Germany(DBT) SM-T813 ۶٫۰٫۱ T813XXU2APJ1
Germany (O2)(VIA) SM-J100H Galaxy J1 ۴٫۴٫۴ J100HXCU0API1
Germany (O2)(VIA) SM-J100H Galaxy J1 ۴٫۴٫۴ J100HXCU0APE3
Greece(EUR) SM-G355HN GALAXY CORE2 ۴٫۴٫۲ G355HNXXS0APH1
Greece(EUR) SM-A310F Galaxy A3 ⑥ ۶٫۰٫۱ A310FXXU2BPH8
Greece(EUR) SM-J100H Galaxy J1 ۴٫۴٫۴ J100HXCS0APH3
Greece(EUR) SM-J100H Galaxy J1 ۴٫۴٫۴ J100HXXU0API5
Greece(EUR) SM-G355HN GALAXY CORE2 ۴٫۴٫۲ G355HNXXU0APF1
Guatemala(TGU) SM-G935F Galaxy S7 edge ۶٫۰٫۱ G935FXXU1BPH8
Guatemala(TGU) SM-G930F Galaxy S7 ۶٫۰٫۱ G930FXXU1BPH8
Hungary(XEH) SM-T805 GALAXY Tab S ۵٫۰٫۲ T805XXU1BOJ1
Hungary(XEH) SM-T805 GALAXY Tab S ۶٫۰٫۱ T805XXU1CPH5
India(INS) SM-A800I Galaxy A8 ۶٫۰٫۱ A800IXXU2BPJ1
India(INS) SM-G313H GALAXY ACE NXT ۴٫۴٫۲ G313HDDS0APJ1
India(INS) SM-G313H GALAXY ACE NXT ۴٫۴٫۲ G313HDDS0API2
India(INU) SM-G313H GALAXY ACE NXT ۴٫۴٫۲ G313HDDS0API2
India(INU) SM-G313H GALAXY ACE NXT ۴٫۴٫۲ G313HDDS0APJ1
Iraq(MID) SM-J320F Galaxy J3 ۵٫۱٫۱ J320FXXU0API3
Iraq(MID) GT-I9060I GALAXY GRAND Neo Plus ۴٫۴٫۴ I9060IXXU0APG1
Ireland (Meteor)(MET) SM-G903F Galaxy S5 neo ۶٫۰٫۱ G903FXXU1BPF4
Italy(ITV) SM-G355HN GALAXY CORE2 ۴٫۴٫۲ G355HNXXS0APH1
Italy(ITV) SM-G355HN GALAXY CORE2 ۴٫۴٫۲ G355HNXXU0APF1
Italy (Wind)(WIN) SM-N910F GALAXY Note4 ۶٫۰٫۱ N910FXXU1DPI1
Italy (Wind)(WIN) SM-N910F GALAXY Note4 ۶٫۰٫۱ N910FXXU1DPE1
Kazakhstan(SKZ) SM-T116 GALAXY Tab3 Lite ۴٫۴٫۴ T116XXU0APH5
Kazakhstan(SKZ) SM-T116 GALAXY Tab3 Lite ۴٫۴٫۴ T116XXU0APE1
Mauritius(MRU) SM-J320F Galaxy J3 ۵٫۱٫۱ J320FXXU0API3
Mexico (Telcel)(TCE) SM-T113NU GALAXY Tab E ۴٫۴٫۴ T113NUUBU0API1
Mexico (Telcel)(TCE) SM-T700 GALAXY TabS ۶٫۰٫۱ T700XXU1CPH9
Mexico (Telcel)(TCE) SM-T113NU GALAXY Tab E ۴٫۴٫۴ T113NUUBU0APH2
Morocco (MAT)(MAT) SM-N910C GALAXY Note4 ۶٫۰٫۱ N910CXXU2DPF6
Morocco (MAT)(MAT) SM-N910C GALAXY Note4 ۶٫۰٫۱ N910CXXU2DPI5
Morocco (MWD)(MWD) SM-J500H Galaxy J5 ۶٫۰٫۱ J500HXXU1BPJ3
Open Austria(ATO) SM-T800 GALAXY Tab S ۶٫۰٫۱ T800XXU1CPHF
Pakistan (PAK)(PAK) GT-I9060I GALAXY GRAND Neo Plus ۴٫۴٫۴ I9060IXXU0APG1
Philippines (Open Line)(XTC) SM-G600FY GALAXY On7 ۵٫۱٫۱ G600FYXXU1API3
Poland(XEO) SM-G355HN GALAXY CORE2 ۴٫۴٫۲ G355HNXXU0APF1
Poland(XEO) SM-G355HN GALAXY CORE2 ۴٫۴٫۲ G355HNXXS0APH1
Poland (PLUS)(PLS) SM-J100H Galaxy J1 ۴٫۴٫۴ J100HXCU0APE3
Poland (PLUS)(PLS) SM-A500FU GALAXY A5 ۶٫۰٫۱ A500FUXXU1CPH3
Poland (PLUS)(PLS) SM-N910F GALAXY Note4 ۶٫۰٫۱ N910FXXU1DPE1
Poland (PLUS)(PLS) SM-A500FU GALAXY A5 ۵٫۰٫۲ A500FUXXU1BOL2
Poland (PLUS)(PLS) SM-N910F GALAXY Note4 ۶٫۰٫۱ N910FXXU1DPI1
Poland (PLUS)(PLS) SM-J100H Galaxy J1 ۴٫۴٫۴ J100HXCS0APH3
Romania (Vodafone)(CNX) SM-G903F Galaxy S5 neo ۶٫۰٫۱ G903FXXU1BPI1
Romania (Vodafone)(CNX) SM-G903F Galaxy S5 neo ۶٫۰٫۱ G903FXXU1BPD4
Russia(SER) SM-T116 GALAXY Tab3 Lite ۴٫۴٫۴ T116XXU0APE1
Russia(SER) SM-T116 GALAXY Tab3 Lite ۴٫۴٫۴ T116XXU0APH5
Saudi Arabia(KSA) SM-J320F Galaxy J3 ۵٫۱٫۱ J320FXXU0API3
Saudi Arabia(ACR) GT-I9060I GALAXY GRAND Neo Plus ۴٫۴٫۴ I9060IXXU0APG1
Slovenia(SIO) SM-T116 GALAXY Tab3 Lite ۴٫۴٫۴ T116XXU0APH5
Slovenia(SIO) SM-T116 GALAXY Tab3 Lite ۴٫۴٫۴ T116XXU0APE1
Slovenia (Mobitel)(MOT) SM-T805 GALAXY Tab S ۵٫۰٫۲ T805XXU1BOJ1
Slovenia (Mobitel)(MOT) SM-T805 GALAXY Tab S ۶٫۰٫۱ T805XXU1CPH5
Slovenia (Si.mobil)(SIM) SM-G903F Galaxy S5 neo ۶٫۰٫۱ G903FXXU1BPI1
South Africa (XFM)(XFM) SM-N910C GALAXY Note4 ۶٫۰٫۱ N910CXXU2DPF6
South Africa (XFM)(XFM) SM-N910C GALAXY Note4 ۶٫۰٫۱ N910CXXU2DPI5
South East Europe(SEE) SM-G355HN GALAXY CORE2 ۴٫۴٫۲ G355HNXXU0APF1
South East Europe(SEE) SM-G355HN GALAXY CORE2 ۴٫۴٫۲ G355HNXXU0API2
Spain(PHE) SM-J320FN ۵٫۱٫۱ J320FNXXU0API4
Sweden(VDS) SM-G903F Galaxy S5 neo ۶٫۰٫۱ G903FXXU1BPF4
Trinidad and Tobago(EON) SM-T113NU GALAXY Tab E ۴٫۴٫۴ T113NUUBU0API1
Trinidad and Tobago(EON) SM-T113NU GALAXY Tab E ۴٫۴٫۴ T113NUUBU0AOJ2
Trinidad and Tobago(TTT) SM-G531H GALAXY GRAND Prime ۵٫۱٫۱ G531HUBU0APE2
Trinidad and Tobago(TTT) SM-G531H GALAXY GRAND Prime ۵٫۱٫۱ G531HUBU0API1
United Arab Emirates(XSG) GT-I9060I GALAXY GRAND Neo Plus ۴٫۴٫۴ I9060IXXU0APG1
United Kingdom(VIR) SM-A500FU GALAXY A5 ۶٫۰٫۱ A500FUXXU1CPH3
United Kingdom(VIR) SM-A500FU GALAXY A5 ۵٫۰٫۲ A500FUXXU1BOJ6
United Kingdom (EE) (EVR) SM-A500FU GALAXY A5 ۵٫۰٫۲ A500FUXXU1BOJ6
United Kingdom (EE) (EVR) SM-G901F GALAXY S5 ۵٫۰٫۲ G901FXXU1BOK2
United Kingdom (EE) (EVR) SM-A500FU GALAXY A5 ۶٫۰٫۱ A500FUXXU1CPH3
United Kingdom (EE) (EVR) SM-G901F GALAXY S5 ۶٫۰٫۱ G901FXXU1CPHA
United Kingdom (H3G)(H3G) SM-J100H Galaxy J1 ۴٫۴٫۴ J100HXCU0APE3
United Kingdom (H3G)(H3G) SM-J100H Galaxy J1 ۴٫۴٫۴ J100HXCU0API1
United Kingdom (Vodafone)(VOD) SM-A310F Galaxy A3 ⑥ ۶٫۰٫۱ A310FXXU2BPI8
Unknown(CHX) SM-G930F Galaxy S7 ۶٫۰٫۱ G930FXXU1BPH8
Unknown(BVO) SM-J710MN Galaxy J7 ⑥ ۶٫۰٫۱ J710MNUBU1API5
Unknown(ANP) SM-G903F Galaxy S5 neo ۶٫۰٫۱ G903FXXU1BPF4
Unknown(ALE) SM-J710MN Galaxy J7 ⑥ ۶٫۰٫۱ J710MNUBU1API5
Unknown(XNZ) SM-T705Y GALAXY TabS ۶٫۰٫۱ T705YDOU1CPI4
Unknown(MTZ) SM-N910C GALAXY Note4 ۶٫۰٫۱ N910CXXU2DPI5
Unknown(XNZ) SM-T705Y GALAXY TabS ۵٫۰٫۲ T705YDOU1BOK1
Unknown(MTZ) SM-N910C GALAXY Note4 ۶٫۰٫۱ N910CXXU2DPF6

 

 

منبع:sammobile.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی * زمان ورود پاسخ سوال امنیتی به پایان رسیده است. توسط دکمه مربوطه سوال را ریفرش کنید

دکمه بازگشت به بالا